O`zbekiston tarixi kafedrasi

O`zbekiston tarixi kafedrasi

Kafedra mudiri: Djurayeva Nilufar Dalibayevna  

Ilmiy darajasi va unvoni: tarix fanlari nomzodi, dotsent

Lavozimi: Kafedra mudiri

Qabul vaqtlari: Har kuni (14:00-16:00)

Tel.: +99871

E-mail: 

“O'zbekiston tarixi” kafedrasi dastlab o'z faoliyatini sobiq Toshkent davlat chet tillar pedagogika institutida 1948-yildan boshlagan. Kafedrani 1978-1999-yillarda tarix fanlari doktori, professor Januzaq Kalimbetov boshqargan.
“O'zbekiston tarixi va huquq asoslari” kafedrasiga 1999-yil sentyabr oyidan to 2012-yil may oyiga qadar tarix fanlari doktori, professor Bobojonova Dilorom Bobojonovna rahbarlik qildi. Kafedraga 2012-yil may oyidan 2013-yilning avgustigacha tarix fanlari nomzodi Bahodir Nigmatullayevich Isoqov rahbarlik qilgan bo'lsa, 2013-2014-o'quv yilidan e`tiboran kafedra  “O'zbekiston tarixi” deb nomlanib, kafedrani tarix fanlari nomzodi, dotsent Nilufar Dalibayevna Djurayeva  boshqarmoqda. 
Ta’lim yo‘nalishlari :
5120100       -        filologiya va tillarni o‘qitish (ingliz, nemis, fransuz, ispan, rus tili)
5111300       -        ona tili va adabiyoti (rus tili va adabiyoti o‘zga tilli guruhlarda)
5120100       -        filologiya va tillarni o‘qitish (xitoy tili)
5120200       -        tarjima nazariyasi va amaliyoti (tillar bo‘yicha)
5220100       -        jurnalistika (faoliyat turlari bo‘yicha)
5111400   -        xorijiy til va adabiyoti
O`qitiladigan  fanlar:
 I bosqich (bakalavr) – O‘zbekiston tarixi
IV bosqich (bakalavr) – Milliy g‘oya: asosiy tushuncha va tamoyillar

 

 

 1. Bobojonova D. O‘zbekiston tarixi. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Toshkent: TDYUI. 2010.
 2. Bobojonova D. Ayollarning ijtimoiy-siyosiy faolligini kengaytirishning konstitutsiyaviy-huquqiy jihatlari. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – jamiyatning barqaror rivojlanish kafolati: siyosiy, huquqiy va tashkiliy jihatlari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami (2010 yil 10 dekabr). Toshkent: TDSHI. 2010. - B.46-48.
 3. Bobojonova D. Barkamol avlodni tarbiyalashda milliy-ma’naviy qadriyatlarning o‘rni. Barkamol avlodni shakllantirish – ma’naviy taraqqiyot omili. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2010 yil 30 aprel). Toshkent: O‘zMU, NISHON-NOSHIR. 2010. - B.407-408.
 4. Bobojonova D. Millatlararo totuvlik va barqarorlikni ta’minlashda yaxshi qo‘shnichilik munosabatlarining o‘rni. O‘zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag‘rikenglik: tarixiy tajriba va hozirgi zamon. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari (2010 yil 17-18 sentyabr). Toshkent: O‘zMU, MUMTOZ SO‘Z. 2010. - B.37-41.
 5. Bobojonova D. O‘zbekiston xotin-qizlarining ilm-fan taraqqiyotiga qo‘shayotgan hissasi. Ayol - barkamol avlod tarbiyachisi. Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plami (2010 yil 4 iyun). GulDU. - B.73-75.
 6. Bobojonova D. Olima ayolning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni. Respublika ilmiy-nazariy, amaliy-uslubiy konferensiya to‘plami, Toshkent: O‘zMU, 2010. - B.79-82.
 7. Bobojonova D. Zamonaviy rahbar ma’naviyati. Jamiyat va boshqaruv, 2010. - B.7-9.
 8. Bobojonova D. Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishda ayollarning tutgan o‘rni. Mustaqillik va ayol. Ilmiy-amaliy anjuman materiallari,. Toshkent: O‘zDJTU, 2011. - B.16-18.
 9. Bobojonova D. O‘zbekiston xotin-qizlarining ilm-fan taraqqiyotiga qo‘shayotgan hissasi. Fan-texnika taraqqiyotida xotin-qizlarning o‘rni, Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent: TDTU. 2011. - B.120-123.
 10. Bobojonova D. Jamiyat taraqqiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o‘rni. O‘zbekistonda ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari (2011 yil 14 may) Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Toshkent: TDTU, 2011. - B.336-340.
 11. Bobojonova D. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlantirishda ayollarning o‘rni. Mustaqil O‘zbekistonda demokratlashtirish va modernizatsiyalash jarayonida olima ayollarning o‘rni (2011 yil 13 iyun) Ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Namangan. 2011. - B.336-340.
 12. Jo‘rayeva N. Ayollarning siyosiy faolligi: muammo va yechimlar. Respublika ilmiy-nazariy, amaliy-uslubiy konferensiya to‘plami, Toshkent: TDTU, 2010. - B.69-72.
 13. Jo‘rayeva N. Ayollar ma’naviy kamoloti - jamiyat taraqqiyotini belgilovchi muhim omil. Respublika ilmiy-nazariy, amaliy-uslubiy konferensiya to‘plami, Toshkent: TDTU, 2010. - B.75-78.
 14. Jo‘rayeva N. Islom dinida xotin-qizlarning oila va jamiyatdagi o‘rni masalalari. Respublika ilmiy-nazariy, amaliy-uslubiy konferensiya to‘plami, Toshkent: O‘zMU, 2010. - B.79-82.
 15. Jo‘rayeva N. Zamonaviy boshqaruvda rahbar ayol ma’naviyatining o‘rni. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Toshkent: O‘zDJQA, 2010. - B.55-57.
 16. Jo‘rayeva N. Barkamol avlod tarbiyasida ayol ma’naviyatining o‘rni. Respublika ilmiy-nazariy, amaliy-uslubiy konferensiya to‘plami, Toshkent: O‘zMU, 2010. - B.89-92.
 17. Jo‘rayeva N. Boshqaruvda rahbar ayol ma’naviyatining o‘rni. Jamiyat va boshqaruv, 2010. - B.182-183.
 18. Jo‘rayeva N. Mustaqillik yillarida ayollarga munosabat masalasining tarixiy ahamiyati. "Mustaqillik va ayol" Ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent: O‘zDJTU, 2011. - B.29-30.
 19. Jo‘rayeva N. Ayollar ma’naviy kamoloti - jamiyat taraqqiyotini belgilovchi muhim omil. Fan-texnika taraqqiyotida xotin-qizlarning o‘rni, Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2011. - B.98-101.
 20. Jo‘rayeva N. Ayollarning siyosiy faolligi: muammo va yechimlar. Fan-texnika taraqqiyotida xotin-qizlarning o‘rni, Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2011. - B.153-156.
 21. Babadjanova N. O‘zbekistonda ko‘pmillatlilikning shakllanishi (sovet davri ko‘chirish siyosati misolida). O‘zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag‘rikenglik: tarixiy tajriba va hozirgi zamon. Xalqaro ilmiy amaliy anjuman. Toshkent, 17-18 sentyabr 2010. - B.252-256.
 22. Babadjanova N. Ayollarning siyosiy faolligi - fuqarolik jamiyatini shakllantirishda muhim omil. Ayol - barkamol avlod tarbiyachisi. Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plami. GulDU. 2010 yil 4 iyun. - B.73-75.
 23. Babadjanova N. Barkamol avlodni tarbiyalash mezonlari. Respublika ilmiy-nazariy, amaliy-uslubiy konferensiya materiallari, Toshkent: O‘zMU, "NISHON-NOSHIR", 2010. - B.77-79.
 24. Babadjanova N. Ta'lim muassasalari rahbariga xos xususiyatlar. Jamiyat va boshqaruv, 2010. - B.29-31.
 25. Babadjanova N. Xotin-qizlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish omillari. Ilm-fan yutuqlari va innovatsion texnologiyalarga asoslangan kichik biznesni rivojlantirish muammolari yosh olimlar nigohida. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Toshkent, 3 mart 2011 yil. - B.294-296.
 26. Babadjanova N. Ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda ayollar faolligini oshirish omillari. "Mustaqillik va ayol" Ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent: O‘zDJTU, 2011. - B.31-32.
 27. Babadjanova N. Jamiyat ijtimoiy-siyosiy hayotida xotin-qizlar ishtiroki. Fan-texnika taraqqiyotida xotin-qizlarning o‘rni. Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent-2011. - B.96-98.
 28. Toliboyeva N. Yosh avlodni yuksak ma’naviyatli shaxs etib tarbiyalash mezonlari. Respublika ilmiy-nazariy, amaliy-uslubiy konferensiya materiallari, Toshkent: O‘zMU, "NISHON-NOSHIR", 2010. - B. 489-491.
 29. Toliboyeva N. Barkamol shaxs - kelajak tayanchi. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari, Toshkent: O‘zMU, "MUMTOZ SO'Z", 2010. - B.373-376.
 30. Toliboyeva N. Ayollarning siyosiy faolligi - fuqarolik jamiyatini shakllantirishda muhim omil. Respublika ilmiy-nazariy, amaliy-uslubiy konferensiya to‘plami, GulDU. 2010. - B.73-75.
 31. Toliboyeva N. Jamiyat ijtimoiy-siyosiy hayotida xotin-qizlarning o‘rni. Respublika ilmiy-nazariy, amaliy-uslubiy konferensiya to‘plami, Toshkent: TDTU, 2010. - B.65-68.
 32. Toliboyeva N. Islohotlar samaradorligini ta'minlashda xotin-qizlar ijtimoiy faolligini oshirish omillari. Jamiyat va boshqaruv, Toshkent: 2010. - B.117.
 33. Toliboyeva N. Boshqaruvda rahbar ayolga xos xususiyatlar. Jamiyat va boshqaruv, Toshkent: 2010. - B.42-43.
 34. Toliboyeva N. Xotin-qizlar o‘rtasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish: muammo va yechimlar. Ilm-fan yutuqlari va innovatsion texnologiyalarga asoslangan kichik biznesni rivojlantirish muammolari yosh olimlar nigohida. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Toshkent, 3 mart 2011. - B.296-298.
 35. Toliboyeva N. Mustaqil O‘zbekiston xotin-qizlari. "Mustaqillik va ayol" Ilmiy-amaliy anjuman materiallari, Toshkent: O‘zDJTU, 2011. - B.35-37.
 36. Toliboyeva N. Ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda xotin-qizlar faolligini yuksaltirish. Fan-texnika taraqqiyotida xotin-qizlarning o‘rni, Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent-2011. - B.159-161.
 37. Isoqov B. O‘zbekistonda "Qayta qurish" va mustaqillik yillaridagi millatlararo munosabatlarga nazar. "O‘zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag‘rikenglik: tarixiy tajriba va hozirgi zamon" xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. - Toshkent, 2010. - B.353-357.
 38. Isoqov B. Mustaqil O‘zbekistonda demografik vaziyat va uning o‘ziga xosligi. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. DJQA. 2012 yil, 30 mart.