Umumiy tilshunoslik kafedrasi

Umumiy tilshunoslik kafedrasi

Kafedra mudiri: MADJIDOVA RA`NO URISHEVNA

Ilmiy darajasi va unvoni: Filologiya fanlari nomzodi, dotsent

Lavozimi: Kafedra mudiri

Qabul vaqtlari: Har kuni (14:00-16:00)

Tel.: +99871

E-mail: r.urishevna@mail.ru

 

Kafedra tarixi:

O`zbekistonda tilshunoslik tarixi va nazariyasi sohasida yetuk kadrlar tayyorlash maqsadida 1970-yildan boshlab Toshkent davlat chet tillari pedagogika instituti tarkibida “Umumiy tilshunoslik” kafedrasi tashkil etilgan.

Kafedraning birinchi mudiri filologiya fanlari nomzodi, dotsent A.S. Sodiqov bo`lgan. U kafedrani 1970-yildan to 1991-yilgacha boshqargan.

1992-yildan 1995-yilgacha O`zbekiston fanlar akademiyasining akademigi A.R. Rustamov kafedra mudiri bo`lib ishlagan.

1996-1997-yillarda filologiya fanlari doktori, professor A.V. Redkin kafedra mudiri etib tayinlandi.

1997-yildan 2011-yilgacha yana kafedrani dotsent A.S. Sodiqov boshqardi.

2011-yildan hozirgi davrga qadar filologiya fanlari nomzodi, dotsent R.U. Madjidova boshqarib kelmoqda.

Turli yillarda kafedrada Respublikamizning ko`zga ko`ringan yetakchi tilshunos olimlari – akademik A.R. Rustamov, professorlar J.B. Bo`ronov, V.A. Redkin, I.U. Asfandiyorov, dotsentlar Aminjon Mamatov, Sh. Shoazizov, A.Maxamatov, A.N. Xolmurodov, G.X. Mengliyeva, A.A. Ismoilov, Sh.T. Ikromovlar faoliyat ko`rsatgan.

 

Kafedrada tayyorlanayotgan bakalavriat ta`lim yo`nalishi:

5111300 – Ona tili va adabiyot (Rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda)

5111400 – Xorijiy til va adabiyot (ingliz tili)

5112200 – Maktabgacha va boshlang`ich ta`limda xorijiy til (ingliz tili)

5120100 – Filologiya va tillarni o`qitish (ingliz, nemis, fransuz, ispan tili)

5120100 – Filologiya i obuchenie yazikam (russkiy yazik)

5120100 – Filologiya va tillarni o`qitish (xitoy, koreys va yapon tillari)

5120200 – Tarjima nazariyasi va amaliyoti (tillar bo`yicha)

 

Magistratura mutaxassisliklari:

5A120102 – Lingvistika (roman-german tillari)

Kafedra professor-o`qituvchilari:

1.

Muxitdinova Xadicha Sobirovna – pedagogika fanlari doktori, professor 

2.

Sodiqov Abduazim Sodiqovich – filologiya fanlari nomzodi, dotsent        

3.

Umirov Ixtiyor Ergashevich – filologiya fanlari nomzodi, dotsent              

4.

Shevsova Olga Vladimirovna – filologiya fanlari nomzodi, katta o`qituvchi

5.

Sultonova Shohista Muxammadjonovna – katta o`qituvchi                        

6.

Yuldashev Farxod Karimbayevich – katta o`qituvchi                                  

7.

Madaminova Nargiza Rajapbayevna – o`qituvchi                                      

8.

Nosirova Mubina Olimovna – o`qituvchi                                                     

Kafedraning hamkor tashkilotlari:

 1. O`zbekiston Milliy universiteti
 2. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o`zbek tili va adabiyoti universiteti
 3. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
 4. Samarqand davlat chet tillar instituti
 5. Andijon davlat universiteti
 6. Farg`ona davlat universiteti
 7. Buxoro davlat universiteti
 8. O`zDJTU huzuridagi akademik litsey
 9. Toshkent pediatriya tibbiyot instituti qoshidagi 2-son akademik litseyi

 

Kafedraning xalqaro hamkorligi:

 1. Janubiy Koreya Respublikasi Xankuk universiteti
 2. Qirg`iziston Respublikasi Qirg`iz-O`zbek universiteti

 

Kafedra professor-o`qituvchilarining nashrlari:

 1. Понятие ценностей в аксиологической лингвистике. ЎзМУ хабарлари. Тошкент, 2018.
 2. Человек как субъект лингвистических исследований. Хорижий филология: тил, адабиёт, таълим. Тошкент, 2018.
 3. Речовое поведение человека в социолингвистической и психолингвистической трактовках ФарДУ Илмий хабарлар. Тошкент, 2018.
 4. Ta`lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablarning 6-sinfi uchun “O`zbek tili” darsligi. “Mitti yulduz” nashriyoti, 2017.
 5. Ta`lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablarning 7-sinfi uchun “O`zbek tili” darsligi. “O`qituvchi” nashriyoti, 2017.
 6. Ta`lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablarning 10-sinfi uchun “O`zbek tili” darsligi. “Sharq” nashriyoti, 2017.
 7. Ta`lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablarning 11-sinfi uchun “O`zbek tili” darsligi. “Davr” nashriyoti, 2018.
 8. Boshlang`ich sinflar o`quvchilari uchun “O`zbekcha-ruscha” lug`at / qayta nashr. “O`qituvchi” nashriyoti, 2018.
 9. Boshlang`ich sinflar o`quvchilari uchun “O`zbekcha-ruscha-inglizcha” lug`at / qayta nashr. “O`qituvchi” nashriyoti, 2018.

10. DTS: Salohiyatli kadr tayyorlash sari... – “Til va adabiyot ta`limi” jurnali, 2017. - 7-son.

11. 10-11-sinflarda shakllantiriladigan kompetensiyalar (davlat tilini o`qitish misolida). – “Til va adabiyot ta`limi” jurnali, 2017. – 10-son.

12. Yuqori sinflarda “O`zbek tili” fanidan shakllantiriladigan kompetensiyalar va ularni baholashni tashkil etish. - “Til va ta`lim: muammolar, istiqboldagi vazifalar” mavzusidagi filologiya fanlari o`qituvchilari respublika forumi materiallari. – Toshkent, 2017.

13. Barchaga o`rnak inson. – O`zDJTU professori M.T.Irisqulovning 80 yillik yubileyiga bag`ishlangan “Fidoyi tashkilotchi, olim va tarjimon” to`plami. – Toshkent, 2018.

14. “O`zbek tilining onomastik ko`lami”. Monografiya. – Toshkent, 2017.

15. Hozirgi o`zbek tilidagi ba`zi onomastik birliklar xususida. Xorijiy tillarni o`qitishda madaniyatlararo muloqotni shakllantirish masalalari. / Vazirlik miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari to`plami, 2017 yil.

16. Atoqli ot haqida mulohazalar. Til va ta`lim: muammolar, istiqboldagi vazifalar. Toshkent, 2017 yil.

17. Onomastik qo`lamga kiruvchi birliklarning tiplari xususida. Lingvistikada antropotsentrik paradigma: nazariy va metodologik muammolar. Toshkent, 2018 yil.

18. Slavyan xalqlari madaniyatida zamonning lingvomadaniy talqini. O`zMU xabarlari, № 1/1. Toshkent, 2018.

19. Temporallik kategoriyasining lisoniy-falsafiy tadqiqi xususida. FarDU Ilmiy xabarlar, №1. Farg`ona, 2018.

20. Musulmon lisoniy manzarasida zamonning muqaddaslashuvi hususida. Lingvistikada antropotsentrik paradigma: nazariy va metodologik muammolar. Ilmiy-amaliy konferensiya. Toshkent, 2018.

21. Linguistic and cultural features of concept time in sacred texts: essemtialassumtions, best practices and challenges. LangLit An International Peer-Reviewed Open Access Journal / Latur (MS) India, 2018.

22. Лингвокультурологические особенности концепта «время» в художественных текстах (на материале русского и узбекского языков). Русский язык и литература в профессиональной коммуникации и мультикультурном пространстве. Материалы международной научно-практической конференции. Саратов, 2018.

23. Время как показатель культуры народа. Актуальные вызовы современной науки.Материалы международной научной конференции. Украина, Переяслав-Хмельницкий, 2018.

24. Yoshlar tarbiyasida axloqiy madaniyatni yuksaltirish muammosi. Vazirlik miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent, 2017.

25. Роль песен в процессе обучения иностранного языка. Илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. Тошкент, 2017.

26. Yoshlarning bo`sh vaqtini samarali tashkil etish omillari. Toshkent, 2017.

27. Til o`rganishda ayrim muammolarning yechimi. Istiqlol va til ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent, 2017.

28. Millatimizda narsa va hodisalarni nomlashning lingvomadaniy xususiyatlari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2017.

29. Jamiyatda yoshlar tarbiyasi, yoshlar ongini shakllantirish va barkamol shaxslarni tarbiyalash asoslari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2017.

30. Интерактивные методы в преподавании дисциплины «Введение в языкознание» на первом курсе. International conference proceedings. Тошкент, 2018.

31. Проблемы двуязычия и преподавания русского языка в национальной аудитории.Билингвизм ва интерференция муаммолари номли республика илмий-амалий конференцияси. Термиз, 2018.

32. Использование мультимедийных средств на уроках русского языка и литературы / “XXIаср – интеллектуал салоҳият асри” республика илмий-методик мақолалар тўплами. Тошкент, 2018.

33. Понятие интерференции в лингвистике / “XXI аср – интеллектуал салоҳият асри” республика илмий-методик мақолалар тўплами. Тошкент, 2018.

34. Личностно-ориентированное обучение на основе современных педагогических технологий / “Лингвистикада антропоцентрик парадигма: назарий ва методологик муаммолар” илмий-амалий конференция. Тошкент, 2018.

35. Кейс-технологии на уроках русского языка и литературы / “Истиқлол ва тил” илмий-амалий конференция. Тошкент, 2018.

Ilmiy-tadqiqot ishlariga kafedraning barcha professor-o`qituvchilari va mustaqil tadqiqotchilar jalb etilgan. Hozirgi kunda har bir kafedra a'zosi o`ziga biriktirilgan mavzu asosida ilmiy tadqiqot olib bormoqda. Ilmiy tadqiqot ishlari va erishilgan natijalar har oyda kafedra yig`ilishlarida muhokama etilmoqda.